THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN ATS

Tủ điện ATS là hệ thống chuyển đổi nguồn tự động, có tác dụng khi điện lưới mất thì máy phát tự động khởi động và đóng điện cho phụ tải. Khi nguồn lưới phục hồi thì hệ thống tự chuyển nguồn trở lại và tự động tắt máy phát.

Ngoài ra, thiết kế tủ điện ATS hoặc là (Tủ chuyển đổi nguồn tự động ATS) phải có chức năng bảo vệ khi Điện Lưới bị sự cố như:mất pha, mất trung tính, thấp áp (tùy chỉnh) thời gian chuyển đổi có thể điều chỉnh.

Thêm vào giỏ để tiến hành mua hàng: