TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI HẠ THẾ

Tủ điện phân phối hạ thế là một hệ thống phân phối dòng điện từ nơi có dòng điện lớn xuống thành nhiều dòng điện nhỏ hơn để đảm bảo an toàn khi sử dụng cũng như bảo vệ khi bị sự cố thiết bị.

Tủ điện phân phối hạ thế thế được được chia thành một số bộ phận chức năng, bao gồm các thành phần điện và cơ khí tạo điều kiện cho việc hoàn thành một tiện ích nào đó. Tủ điện phân phối hạ thế là một phần quan trọng trong việc đảm bảo độ an toàn cho hệ thống điện.

Thêm vào giỏ để tiến hành mua hàng: